تماس بگیرید
شماره آگهی: 5001
واردات ورق آلومینیومی – استان تهران

توضیحات آگهی

بسمه تعالی

شرکت و کارخانه مبــــــــــنا بازار
واردات ورق الومینیومی ایران میباشد
باقــــــــرزاده