450,000 تومان
شماره آگهی: 43245
هارد کیس سنتور

توضیحات آگهی

هارد کیس سنتور
هارد کیس تنبک
هارد کیس تار
هارد کیس گیتار
کیف
پایه سیم