نگهداری از کودک در منزل – استان تهران

توضیحات آگهی

آسیا سلامت با توجه به ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی در منزل با توجه به داشتن مجوز وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ارائه دهنده خدمات پرستاری از کودک و سالمند در منزل ، پرستاری و مراقبت از بیمار در منزل……