تماس بگیرید
شماره آگهی: 3149
نظافت منزل – استان تهران

توضیحات آگهی

آ یتم های نظافت منزل ،شرکت خدماتی توسط نظافتچی منزل به صورت زیر انجام میشود

سطوح ولوازمی که توسط نظافتچی شرکت خدماتی آدا در هنگام نظافت منازل تمیز میشود،مانند تمیز کردن پنجره ها ، شستن درها و دیوارها، تمیز کردن سرویس ها و و تمیز کردن سرامیک ها و جرم گیری سرامیک ها در صورت نیاز ، تمیز و مرتب کردن وسایل داخل بوفه، مرتب کردن اطاق ها ، مرتب کردن تختخواب ها ، تمیز کردن آشپزخانه و جرم گیری کاشی ها و لوازم دیگر ،تمیز کردن کمدها و کابینت ها و دیگر لوازم داخل آشپز خانه ، گرد گیری منزل و لوازم آشپز خانه تمیز کردن کف و شستن و تمیز کردن راه پله، تمیز کردن لوسترها و کارهایی از این قبیل را می توان از آیتم های نظافت منازلبر شمرد.شما ممکن است در برنامه ریزی برای نظافت منزل با توجه به شرایط زمانی و شرایط کارتان بعضی از این آیتم ها ی نظافت منزل را جهت انجام توسط یک نظافتجی خانم یا نظافتجی آقا و یا خودتان برنامه ریزی کنید

@02166891835
_09196107743

برچسب‌ها: