تماس بگیرید
شماره آگهی: 65866
نرم افزار مدیریت مطب

توضیحات آگهی

نرم افزار مدیریت مطب نوین
محصولی از نوین رایانه برای اولین بار در کشور با قابلیت استفاده تحت و ویندوز
امکان ثبت رزرو نوبت پزشک
امکان ثبت نوبت قطعی و ا انصراف
امکان ایجاد پرونده الکترونیک جهت بیماران
امکان ارائه انواع گزارشات مدیریتی و نمودارهای مربوطه
امکان انجام امور مالی و ارائه دهنده انواع گزارشات مالی و نمودارهای مربوطه