نرم افزار حسابداری نوین  مدیریت اموال

توضیحات آگهی

نرم افزار حسابداری نوین مدیریت اموال
برای اولین بار در کشور با امکان استفاده تحت وب
دارای کاربری آسان و امکان ثبت انواع مشخصات اموال و اثاثه
امکان استفاده از صفحه اصلی بعنوان سایت اینترنتی توسط خریدار
امکان درج اسامی و مشخصات اموال و اثاثه
امکان درج اسامی و مشخصات پرسنل
امکان درج اسامی و مشخصات مکان های نگهداری اموال و پروژه ها
امکان درج زمان تحویل و تحول اموال و وضعیت مربوطه
ارائه گزارش اموال
ارائه گزارش پرسنل و لیست اموال تحویلی
ارائه گزارش براساس پروژه ها
ارائه گزارش وضعیت اموال
امکان ارسال SMS از طریق نرم افزار
آماده ارائه خدمات در سراسر کشور