مکانیک سیار ماشین سنگین تهران (گروه مکانیک یار)

توضیحات آگهی

گروه مکانیک یار
تعمیر سیار ماشینهای سنگین و نیمه سنگین توسط مکانیک های گروه مکانیک یار
ما در بیشتر جاده ها و شهرهای کشور
مکانیک جهت تعمیرات سیار انواع
خودروهای دیزل داریم

مکانیک بنز ده تن
مکانیک خاور
مکانیک هوو
مکانیک ایسوزو
مکانیک فوتون
مکانیک هیوندا
مکانیک البرز
مکانیک کاویان
مکانیک الوند
مکانیک اسکانیا
مکانیک ولوو
مکانیک دنگفنگ
مکانیک لیلاند
مکانیک اینترناش
مکانیک آمیکو
مکانیک اف هاش
مکانیک داف
مکانیک ماک
مکانیک بادسان
مکانیک دیزل
و سایر خودروهای دیزل