200,000 تومان
شماره آگهی: 42725
موسسه حقوقی منتخب

توضیحات آگهی

قبول وکالت در دعاوی ؛ حقوقی ، کیفری ، خانوادگی ، ملکی ، ثبتی …
قبول وکالت با وام قرض الحسنه و اقساط ماهانه .