تماس بگیرید
شماره آگهی: 70033
مشاوره پایان نامه بوکان

توضیحات آگهی

مشاوره پایان نامه بوکان

دپارتمان تخصصی تحقیقاتی پژوهش

مشاوره و ویرایش پایان نامه
استخراج، نگارش و چاپ مقاله
پروپوزال ارشد و دکتری
ترجمه تخصصی متون
تحلیل آماری با کلیه نرم افزارها
SPSS, AMOS, LISREL, PLS, EVIEWS, , MINITAB,CMA , AHP, ANP, TOPSIS, DEA, ,NCDM Fuzzy, UCINET, MICMAC, WEKA, SMARTPLS, WARP PLS, MAXQDA, DELFI

تقویت رزومه
رفع همانندجویی
چاپ مقالات علمی پژوهشی وزارتین
تحلیل کیفی: فراترکیب، فراتحلیل، تحلیل تم، داده بنیاد (فقط برای مقطع دکتری)

ارائه خدمات توسط پژوهشگران مجرب و پشتیبانی مراحل تا نتیجه مطلوب

دارای نماد اعتماد و شماره مجوز 0467040519