نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مشاوره در نوشتن پروپوزال طرح ها و پایان نامه – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره در نوشتن پروپوزال طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی
– مشاوره و تعیین حجم نمونه
– مشاوره در اجرا و نمونه گیری طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی
– مشاوره و اجرای آنالیز آماری طرح ها، پایان نامه ها و پروژه های درسی
– مشاوره و همکاری در نوشتن فصل نتایج در طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی