نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مشاوره در انجام تحقیقات پیمایشی با spss – استان تهران

توضیحات آگهی

مشاوره در انجام:
نگارش پروپوزال
کلیه فصول پایان نامه
آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss