نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مشاوره، فروش و راه اندازی خطوط تولید انواع کابل – استان تهران

توضیحات آگهی

• مشاوره، فروش و راهاندازی خطوط تولید انواع کابل فیبر نوری و انواع کابل شبکه (به همراه آموزش اپراتورها) + تامین مواد اولیه/خام
• فروش خط تولید کابل FTTH (1 تا 12 کُر) بدون ساپورت و با ساپورت
• فروش خط تولید کابل 900 میکرون و 600 میکرون (Tight-buffered)
• فروش خط تولید کابل سیمپلکس و داپلکس (قطر 2 و 3 میلیمتر)
• فروش خط استرندینگ (Cage Type) جهت تاباندن آرامید یارن، نوار جاذب آب و یا نخ جاذب آب دور کابل فیبر نوری
• فروش خط روکش نهایی کابلهای Indoor
• فروش خط تولید کابل Loose Tube
• فروش خط استرندینگ به روش SZ + روکش داخلی کابلهای Outdoor
• فروش خط روکش نهایی کابلهای Outdoor