مرکز عرضه بادام درختی ارزان – استان تهران

توضیحات آگهی

دورینام ، مرکز عرضه بادام درختی ارزان و بدون واسطه و مستقیم از کشاورز است.

بادام : مامایی – ربیع – کوهی – الوک – سنگی – شاهرودی – منقا – پوست کاغذی و سایر محصولات

بادام های نام برده سورت شده و گرید بندی شده اند.

برای خرید و ثبت سفارش با شماره درج شده تماس بگیرید.