نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مراقب بیمار نگهدار سالمند و کودک – استان تهران

توضیحات آگهی

مراقبت از بیمار در بیمارستان و منزل به صورت روزانه و شبانه و شبانه روزی
نگهداری از سالمند و کودک توسط کادر با تجربه در زمینه پرستاری
در شیفت های روزانه شبانه و شبانه روزی
انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل
مرکز پرستاری و تجهیزات پزشکی ارسطو