نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
مدلسازی معادلات ساختاری – استان تهران

توضیحات آگهی

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس )Amos) و لیزرل (Lisrel)
نرمالسازی چند متغیره دادهها، رسم مدلهای اندازه گیری ، مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل مسیر ، تحلیل عاملی اکتشافی ( EFA ) ، تحلیل عاملی تأییدی ( CFA ) و برازش مدل ، آزمون فرضیات ، …

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه های دانشجویی توسط نرم افزار SPSSو SAS

مشاوره و همکاری در زمینه تهیه و تدوین مقاله، پروپوزال و کلیه فصول پایاننامه
کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری
با نازلترین قیمت و بالاترین سطح علمی
مشاوره رایگان تا لحظه دفاع از پایاننامه و چاپ مقاله
دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در رشتههای مختلف از جمله مدیریت، حسابداری، پزشکی، کامپیوتر، روانشناسی، اقتصاد، کشاورزی، آمار، جامعهشناسی، علوم اجتماعی و …از سرتاسر ایران میتوانند تحلیل آماری و ارائه مدل پژوهش خود را به ما بسپارند و در کمترین زمان، نتایج کامل با بهترین کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند.

برچسب‌ها: