متخصص کلیه در سعادت آباد – استان تهران

توضیحات آگهی

متخصص کلیه در سعادت آباد
بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در سعادت آباد
دکتر مجتبی عاملی 09054399504
آدرس: سعادت آباد،میدان کاج سرو شرقی کوچه مجد کلینیک سعادت اباد:: روزهای فرد( یکشنبه سه شنبه پنجشنبه ) ساعت 3 تا 5
در بیماری واریکوسل ممکن است با شکایت بزرگی، یا عدم تقارن بیضهها، یا درد بیضه، و یا پس از ازدواج، با ناباروری مراجعه کند. ولی شایعترین فرم آن، بدون علامت، و بطور اتفاقی، حین معاینه، متوجه آن میگردند. درمعاینه، بزرگی و تورم عروق بیضه، بخصوص در سمت چپ مشهود است و درحالت ایستاده، و یا افزایش فشار شکمی تشدید مییابد و در حالت خوابیده از بین میرود (درصورتیکه تورم عروق درحالت خوابیده از بین نرفت، بایستی به نوع ثانویه آن شک کرد.)