فروش کمک فرایند ( پارالویید ) – استان تهران

توضیحات آگهی

شرکت نواکسیر
با شما به آینده می اندیشیم
فروش کمک فرایند مخصوص لوله DL-530
کمک فرایند اتصالات DL-530
کمک فرآیند ورق سبک DL-698
کمک فرآیند نوار لبه
کمک فرایند همراه روان کننده DL-101 معادل K-175
پارالویید اتصالات DL-101
پارالویید لولهDL-101
فروش به صورت پروفرمای و فروش در بازار داخلی ایران

برچسب‌ها: