فروش کربنات استرانسیم – قیمت کربنات استرانسیوم – استان تهران

توضیحات آگهی

فروش کربنات استرانسیم – قیمت کربنات استرانسیوم

فروش کربنات استرانسیوم ایرانی با بالاترین خلوص
اهن این ماده بین 300 تا 450 پی پی ام می باشد
ارسال نمونه و ارسال انالیز صورت میپذیرد .