فروش پودر سفیده تخم مرغ – فروش اسانس – استان تهران

توضیحات آگهی

فروش پودر تخم مرغ – فروش اسانس

پودر تخم مرغ مقاوم به حرارت 42/00
پودر تخم مرغ 39/00
خردل کانادایی 59/900
نشاسته کد E343 فی 23/890
نشاسته کد E347 فی 26/845
نشاسته اصلاح شده فرموله ( سرد و گرم ) 7/000
استارتر MT50 فی 250/000
استارتر LL50 فی 314/00
گلوکز 3990 فروکتوز 3800

@adelhassani80 سفارش
سایت www.adelhasani.com
http://T.me/cake_koloocheh کانال قیمت

اینستاگرام http://Instagram.com/parto_sakht

برچسب‌ها: