فروش و راه اندازی خطوط تولید اکسسوری – استان تهران

توضیحات آگهی

• فروش و راهاندازی خطوط تولید اکسسوری فیبر نوری شامل پچکورد و پیگتیل فیبر نوری (به همراه آموزش اپراتورها) + تامین مواد اولیه/خام
• فروش ماشین برش اتوماتیک کابل 900 میکرون (Tight-buffered)
• فروش انواع Polishing Machine
• فروش انواع Curing Oven برای حرارت دادنِ اپوکسی جهت اتصال سیم به کانکتور
• فروش دستگاه Ultrasonic Cleaner
• فروش دستگاه Gas Crush