فروش نئوپان خام و رنگی ، تخته چندلایی خام – استان تهران

توضیحات آگهی

فروش نئوپان خام و رنگی ، تخته چندلایی خام ایرانی و خارجی ضد اب

نئوپان نام تجاری فراوردهای است که از تراشههای چوب ساخته میشود. نئوپان محصول چوب مهندسیشده ی ساختهشده از خرده چوبهایی مثل تراشههای کارخانه ی ارهکشی یا خاکاره به همراه رزین مصنوعی یا چسبهای مناسب دیگر است که پرس و فشرده شده باشد. نئوپان یک فراورده ی کامپوزیتی است.

برچسب‌ها: