فروش ملزومات تولید انواع کابل – استان تهران

توضیحات آگهی

• فروش/ تامین ملزومات و دستگاههای جانبی تولید انواع کابل فیبر نوری
• تولید انواع قرقرهی چوبی برای انواع کابل فیبر نوری و کابل شبکه با قابلیت سفارشیسازی
• تامین و فروش انواع قالب اکستروژن برای تولید انواع کابل فیبر نوری و کابل شبکه بر اساس نیاز و سفارش مشتری