نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4555
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
فروش قیچی سم چین گاوی

توضیحات آگهی

سم چین گاوی ؛ تحمل وزن دام در هنگام حرکت و سکون بر روی سم دام می باشد.
سم چینی به منظور ایجاد عملکرد مناسب دام صورت می گیرد.

بیشتر در سم های بیرونی پاها مشکل به وجود می آید.

سم چینی همچنین از نفوذ اجسام خارجی به داخل بافت شاخی سم جلوگیری و سبب ایجاد عملکرد مناسب اندام ها و باعث تقسیم بهتر وزن بر روی قسمت درونی هر سم و بر روی دو سم مجاور می گردد به همین منظور کوتاه کردن دیواره های سم و هم تراز کردن کف سم ها، برداشت بافت شاخی سست و نرم کف سم، برداشت کف به اندازه لازم و از بین بردن لبه های تیغی شکل پیاز سم امر مهمی می باشد.

طول سم، ضخامت کف و ارتفاع سم باید به صورت روزمره ارزیابی و حداقل سالی دو بار سم چینی انجام شود باید دقت گردد که از قطع نمودن قسمت های زیرین سم که شامل عروق و اعصاب می باشد جلوگیری شود زیرا موجب عفونت سم و در نهایت لنگش دام می شود.

سم چین برای تراشیدن قسمت های سخت (دیواره تحتانی دیوار سم) به کار می رود.

سم چین های موجود ساخت پاکستان، آلمان و در داخل تولید شرکت پارس خاور می باشد.

در هنگام استفاده از سم چین دام باید در باکس مخصوص کاملا مهار گردد.
جهت سفارش خرید با شمارهدرج شده در آگهی تماس بگیرید