فروش قالب ریژه آلومینیوم ملاقه و کفگیر و خاک انداز و گوشکوب

توضیحات آگهی

تعداد ۱۲ عدد قالب ریژه شامل خاک انداز و ملاقه و کفگیر و گوشتکوب به فروش میرسد. لطفا جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید