تماس بگیرید
شماره آگهی: 103304
فروش سلستین معدنی

توضیحات آگهی

سولفات استرانسیوم سلستین
سلستین با فرمول شیمیایی Srso4 متشکل از سولفات استرانسیوم یک کانی معدنی به طوری که پس از فراوری تبدیل به محصولات با ارزش مانند اکسید استرانسیوم کربنات استرانسیوم
هیدروکسید استرانسیوم و نیترات استرانسیوم میشود. کشورهای ایتالیا ماداگاسکار ،چک ،آمریکا ،کانادا ایران دارای ذخایر سلستین هستند.

موارد کاربردی سلستین
ساخت لامپهای تصویری و فلورسنت
ساخت آتش زنه
داروسازی کاشی و سرامیک
ساخت شیشه صنایع الکترونیکی