15,000,000 تومان
شماره آگهی: 39809
فروش زمین

توضیحات آگهی

فروش زمین در حومه گلبهار