تماس بگیرید
شماره آگهی: 103306
فروش زئولیت معدنی

توضیحات آگهی

کاربردهای زئولیت
– زئولیت در کشاورزی و باغبانی
– زئولیت در غذای حیوانات
– استفاده از زئولیت در کاهش بو در فضولات و بستر حیوانات
– زئولیت در استخر پرورش ماهی
– زئولیت در صنعت نفت و پتروشیمی
– زئولیت راهکار تصفیه آب های سنگین
– زئولیت در صنایع پزشکی و بهداشتی
– زئولیت در صنعت دفن زباله هسته ای
– زئولیت در صنعت کاغذ