تماس بگیرید
شماره آگهی: 42641
فروش اینورتر 3000 وات کوتک

توضیحات آگهی

فروش اینورتر COTEK تایوان
اینورتر سینوسی SK1500-212 ( 1500 وات ) ورودی 12 ولت
اینورتر سینوسی SK1500-224 ( 1500 وات ) ورودی 24 ولت
اینورتر سینوسی SK1500-248 ( 1500 وات ) ورودی 48 ولت

موجود اینورتر سینوسی SK2000-212 ( 2000 وات ) ورودی 12 ولت
اینورتر سینوسی SK2000-224 ( 2000 وات ) ورودی 24 ولت
اینورتر سینوسی SK2000-248 ( 2000 وات ) ورودی 48 ولت

اینورتر سینوسی SK3000-212 ( 3000 وات ) ورودی 12 ولت
لیست قیمت اینورتر سینوسی SK3000-224 ( 3000 وات ) ورودی 24 ولت
اینورتر سینوسی SK3000-248 ( 3000 وات ) ورودی 48 ولت

کاتالوگ اینورتر سینوسی S300-212 ( 300 وات ) ورودی 12 ولت
اینورتر سینوسی S300-224 ( 300 وات ) ورودی 24 ولت
اینورتر سینوسی S300-248 ( 300 وات ) ورودی 48 ولت

اینورترهای سینوسی

بازرگانی تیکوا نیرو (مدیریت: یوسف هرمان مقدم)
تلفن های تماس با ما:
33113566
33999115
33999719