نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
فروش ال سی دی کرگ LCD KORG PA900,PA600, PA3XLE, PA – استان تهران

توضیحات آگهی

نمایندگی مرکزی فروش ال سی دی کرگ korg

فروش ال سی دی کرگ LCD KORG PA900,PA600, PA3XLE, PA800 و PA700 , PA1000
PA3X ,PA2X . PA50. PA80 .PA1X
فروش ال سی دی LCD KORG PA900 با نصب 1980000 هزار تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA600 بانصب 1980000 هزار تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA3XLE با نصب 2200000 هزار تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA800 با نصب 2850000 هزار تومان

فروش ال سی دی LCD KORG PA2X با نصب 3000000 ملیون تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA3X با نصب 3000000 ملیون تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA80 با نصب 1950000 هزار تومان
فروش ال سی دی LCD KOR PA50 با نصب 1900000 هزار تومان
فروش ال سی دی lcd korg pa500 با نصب 2850000 هزار تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA1X با نصب 2500000 ملیون تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA700 با نصب 4000000 ملیون تومان
فروش ال سی دی LCD KORG PA1000 با نصب 4000000 ملیون تومان
فروش ال سی دی LCD korg pa4x با نصب 4400000 هزار تومان