عایق سقف و دیوار سنگی و سرامیکی – استان تهران

توضیحات آگهی

“عایق سقف” و “دیوار سنگی” و سرامیکی با عایق های بی رنگ نانوایزوکاور

عایق نانویی سقف و دیوار به صورت بندکشی بی رنگ و پوشش کاملا بی رنگ

آببندی و ایزوله سقف پشتبام های سرامیکی و سنگی و موزاییکی به صورت کاملا بی رنگ روی سطوح موزاییکی و سنگی و سرامیکی

عایق نانویی بی رنگ ؛ کاملا مقاوم به نور خوشید و بدون تغییر رنگ و ایجاد کدری روی سطوح

عایق بندی نانویی نماهای سنگی ، عایق بندی پشتبام و سقف موزاییکی و سنگی و سرامیکی ،
عایقکاری تراس و حیاط و بالکن بدون تخریب و بدون کندن سرامیک و سنگ و موزاییک ها

آببندی با نانو بدون رنگ و بدون بو ؛ عایق نانوایزوکاور بی رنگ قابل اجرا در تمام شرایط اب و هوایی در کشور
02166903312
02166903313
09128919148

www.nanoisocover.com

www.nanoisocover.com

برچسب‌ها: