عایق الاستومری ترکیه ، فروش ورق الاستومری – استان تهران

توضیحات آگهی

عایق الاستومری ترکیه ، فروش ورق الاستومری

فشردن عایق ها سبب کاهش مقاومت آن ها میشود. در نتیجه حواستان باشد تا عایق ها را دقیقا با همان ضخامتی که دارند نصب کنید و از فشردن آن ها بپرهیزید.