نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
عایقکاری چاله آسانسور و زیر زمین فشارمنفی – استان تهران

توضیحات آگهی

عایقکاری چاله آسانسور با مواد آببندی مخصوص سطوح فشارمنفی
عایق بندی و ایزوله انواع زیرزمین دارای فشار منفی

عایق بندی با استفاده از مواد عایق درجه یک ، عایقکاری چاله آسانسور با ضمانتنامه کتبی

آب بندی و رفع نم و ایزولاسیون سطوح دارای فشار منفی و فشار مثبت در سراسر کشور ؛