تماس بگیرید
شماره آگهی: 70221
عاملیت فروش وله های درز مخفی

توضیحات آگهی

عاملیت فروش وله های درز مخفی

بورس تنواع لوله های درز مخفی از سایز 1.2 اینچ الی 16 اینچ
در ضخامت های 2.5 الی 12.07 ملیمتر
ردهای 20 . 30 . 40 .80