طراحی و ساخت و راه اندازی تابلو برق و PLC

توضیحات آگهی

طراحی و ساخت و راه اندازی انواع تابلو برق صنعتی و PLC
عیب یابی و رفع عیب تابلو برق
روشنایی صنعتی
و …