تماس بگیرید
شماره آگهی: 4375
طراحی و ساخت دکل ICB – استان تهران

توضیحات آگهی

طراحی ، محاسبات ، ساخت و تولید دکل ICB
تولید کننده دکل های منوپل
خودایستا
مهاری
میله پرچم
پایه روشنایی

برچسب‌ها: