ضدعفونی و گندزدایی منزل و محل کار – استان تهران

توضیحات آگهی

ضدعفونی منازل – شرکت ها – کارخانه ها – رستوران ها – مجتمع های تجاری و اداری و دیگر اماکن عمومی با استفاده از دستگاههای مه پاش گرم و سرد و ترکیبات ضد ویروس – میکروب – باکتری و قارچ با بو مطبوع