توضیحات آگهی

صافکاری انواع ماشینا صفرتاصد
صافکاری گیریسی باضمانت بدون ریزش رنگ
واکس پولش
شاسی کشی
سپرسازی
میکانیکی
باقیمتی عالی