نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 36349
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
شرکت بازرگانی نفس سیلیکون بسپار

توضیحات آگهی

شرکت بازرگانی نفس
-آمونیوم پرسولفات
-آمونیوم لوریل اتر سولفات
-آمونیوم لوریل سولفات
-آنزیم مواد شوینده
-اتیلن گلایکول دی استئارات
-اتیلن گلیکول مونو استئارات
-استئاریل الکل
-استرکوات
-اسید استئاریک
-اسید استیک
-اسید اگزالیک
-اسید اولئیک
-اسید چرب نارگیل
-اسید سولفامیک
-اسید سولفونیک
-اسید فسفریک
-اسید لوریک
-ایزو پرو پیل الکل
-اولئیک اسید دی اتانول آمید
-بنزیل الکل
-بوتیل استات
-بوتیل دی گلایکول
-بوتیل گلایکول
-پتاسیم اولئات
-پروپیل پاربن
-پلی اتیلن گلایکول استئارات
-پلی اتیلن گلایکول
-پلی سوربات
-پلی وینیل الکل
-تری اتانول آمین
-تگزاپن
-جوش شیرین
-جوهرنمک
-دی اتانول آمین
-روغن پالم
-روغن کرچک
-سدیم تری پلی فسفات
-سدیم مونو کلرو استیک
-سود پرک
-کربنات سدیم
-کلر
-گلیسیرین
-مونو اتانول آمین
-NAFAS COMPANY-