330,000 تومان
شماره آگهی: 43252
سیم گیتار الکتریک ارنی بال

توضیحات آگهی

سیم گیتار الکتریک ارنی بال 330
سیم گیتار الکتریک کره ای 180
سیم گیتار الکتریک داداریو 290