سیلندر و مارپیچ  دوماردون PVC – استان تهران

توضیحات آگهی

سیلندر و مارپیچ سیلندر و ماردون PVC در اندازه های: دومارپیچ 65/132 – دوماردون 80/156 – سیلندر و ماردون اکسترودر cm55 سیلندر و ماردون اکسترودر cm65 دوماردون تولید دیوارپوش پی وی سی PVC سیلندر و ماردون اکسترودر دو مارپیچ پروفیل UPVC سیلندر و مارپیچ اکسترودر کونیکال پنل پی وی سی سیلندر و ماردان اکسترودر دومارپیچ تولید ورقهای PVC
– سیلندر و ماردون اکسترودر کونیکال تولید کف پوش PVC
– سیلندر و مارپیچ انواع اکسترودرهای مخروطی چوب پلاست WPC
– سیلندر و ماردون اکسترودرهای دومارپیچ CM65 , CM55 , CM80 , CM45
– سیلندر و ماردون اکسترودر دو مارپیچ چینی،اکسترودر دوماردون ایرانی و اکسترودر پارالل اتریشی PVC و UPVCو…