سوله سازی-سازه صنعتی-صادرات انواع سوله

توضیحات آگهی

1-ساخت انواع سوله
2-ساخت سازه های صنعتی
3-راه اندازی کارخانه صنعتی
4-ساخت انواع مخازن تحت فشار
5-ساخت انواع خطوط انتقال
6-برج سازی
7-ساخت انواع اسکلت فلزی ساختمان
8-ساخت سوله سبک و فوق سبک
9-صادرات انواع سوله و سازه صنعتی