سوله سازی-ساخت سوله صنعتی-صادرات انواع سوله

توضیحات آگهی

1-ساخت انواع سوله
2-برج سازی
3-ساخت سوله سبک و فوق سبک
4-خطوط انتقال
5-پل سازی
6-ساخت مخازن
7-ساخت اسکلت ساختمان
8-ساخت کارخانه