سم اسپورگن ،اکورد ،کاربندازیم ، مکمل قارچ،دیازینون – استان تهران

توضیحات آگهی

سم اسپورگن ،اکورد ،کاربندازیم ، مکمل قارچ،دیازینون
فروش سم قارچ کش اسپورگرن باسف آلمان
………………………………………………………………..

سم قارچ کش اسپورگن و اکورد با تاثیگزاری بسسیار قوی جهت پیشگیری از بیماری های پوسیدگی خشک (جوش خشک ) و بیماری حباب تر ( مایکوگون ) در سالن های پرورش قارچ

ساخت کشور آلمان ( شرکت BASF) وسنگاپور

برچسب‌ها: