نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
سمپاشی و ضدعفونی تخصصی کارخانجات – استان تهران

توضیحات آگهی

ضدعفونی تضمینی کارخانجات توسط دستگاه مه پاش بر علیه انواع ویروس ها باکتری ها و پاتوژن ها با استفاده از روش های بروز وجدید

ضدعفونی با استفاده از مواد گندزدایی آلمانی با درجه فود گرید انجام میگیرد.

زیرنظر کارشناس بهداشت محیط
قره خانی