تماس بگیرید
شماره آگهی: 46595

توضیحات آگهی

ساخت انواع پروتزهای ثابت و متحرک
پروتزهای دندانی با بهترين متدهای روز از ۲م به بالا
پروتزهای تکی برای فضاهای خالی لثه از ۴۰۰ به بالا
کلیه خدمات دندانپزشکی انجام میشود
خدمات برای افراد ناتوان و سالمند در منزل رایگان انجام میشود