تماس بگیرید
شماره آگهی: 42695
زنجیرصنعتی

توضیحات آگهی

زنجیرهای صنعتی حیدری طراحی و ساخت انواع زنجیرهای صنعتی کانوایر هوایی زمینی تولید دنده زنجیری .۰۹۱۲۴۱۸۱۵۲۱