زمین کشاورزی و باغی تفکیک شده

توضیحات آگهی

زمین کشاورزی و باغی تفکیک شده با رعایت کلیه حریم‌های جاده هشت متری و جوی آب و…
دارای چاه آب با پروانه بهره برداری
سند مالکیت
برق
ورودی آب رودخانه
دو نبش جاده هشت متری
طول بر ۲۵۰ متر
فاصله تا جاده اصلی و ساخت و ساز ۲۰۰ متر
فاصله تا دریا ۱۰ دقیقه
قابلیت افزایش متراژ