زمین باکاربری مسکونی-صنعتی باتمام انشعابات

توضیحات آگهی

زمین باکاربری مسکونی-صنعتی باتمام انشعابات آب و برق و گاز سرزمین داخل بافت سندتک برگ۷ نفره
قیمت زمین باکاربری مسکونی متری ۲۰۰هزارتومان باکاربری صنعتی وکشاورزی وگلخانه متری ۱۲۰هزارتومان
قابل تبدیل می‌باشد
مناسب جهت ساخت ویلا وباغ ویاکارگاه های تولیدی و صنعتی و گلخانه
مکانی بکر و دلنشین باهوای پاک بدورازکرونا برای خانواده هایی که قصد دارند آخرهفته های دلچسبی روداشته باشند
مکانی برای کسب درآمد برای افرادی که احتیاج به کاربادرآمدبالارودارند