تماس بگیرید
شماره آگهی: 3080
روژه های متلب MATLAB شم – استان تهران

توضیحات آگهی

روژه های متلب MATLAB شما با قیمت دانشجویی و تضمینی در کمترین زمان تحویل داده خواهد شد و در صورت نیاز به تدریس خصوصی نیز، همکاری می توان داشت.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن با وایبر فعال یا ایمیل تماس حاصل فرمایید.

پروژه هایی از قبیل انواع درونیابی، روش های حل معادله، انتگرال گیری و مشتق گیری و دیفرانسیل گیری عددی، تجزیه ماتریس ها و …. انجام خواهد شد.

مشاوره پایان نامه و پروژه های بهینه سازی در مقالات و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند اعم از

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

الگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm)
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (ازدحام پرندگان) (PSO-Particle Swarm Optimization)
الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای مصنوعی (ABC -Artificial Bee Colony)
الگوریتم بهینه سازی زنبورها (BA-Bee Colony)
الگوریتم بهینه سازی کوکو (COA-Cuckoo Optimization algorithm)
الگوریتم بهینه سازی جستجوی کوکو (CS-Cuckoo search)
جغرافیای زیستی (BBO-Biogeography Based Optimization)(2010)
الگوریتم رقابت استعماری (ICA-Imperialist competitive algorithm)
الگوریتم بهینه سازی مورچگان (Ant Colony Optimization)(2008)(ACO)
الگوریتم بهینه سازی ملاقات پرندگان (Bird mating optimizer)(2013)(BMO)
الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی (Harmony Search)(HS)
الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی (Differential evolution)(DE)
الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری (Bacterial foraging optimization algorithm (BFOA)
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (firefly algorithm)(FA)
الگوریتم بهینه سازی باکتریها (BAT ALGORITHM)

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing)(SA)
الگوریتم بهینه سازی اموزش-یادگیری (A teaching learning based optimization)(TLBO)
و …..

بهینه سازی با الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری (شامل الگوریتم ژنتیک ، ازدحام ذرات ، رقابت استعماری ، جستجوی فاخته ، مورچگان ، کلونی زنبور عسل ، غذایابی باکتری ، جهش قورباغه ، شکار گرگ ها ، تفاضل تکاملی ، جستجوی ممنوعه ، کرم شب تاب ، جستجوی هارمونی و صدها الگوریتم بهینه سازی دیگر)
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
پروژه های ترکیبی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری و هوش مصنوعی مثل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی و بهبود ان با الگوریتم های فراابتکاری

پروژه های مرتبط با سیستمهای فازی و فازی – عصبی

پروژه های بهینه سازی و طراحی های مهندسی کنترل

پروژه های تخصصی مرتبط با مهندسی برق (کلیه گرایش ها) و کامپیوتر (کلیه گرایش ها) و مهندسی مکانیک و عمران

پروژه های مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت تولید

پروژه های مرتبط با پردازش سیگنال های دیجیتالی و پردازش تصویر

مشاوره پروژه های داده کاوی اعم از سری های زمانی ، خوشه بندی و دسته بندی با نرم افزارهای Matlab – کلمنتاین ، وکا و …
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
مشاوره پایان نامه و پروژه های مرتبط شبکه های نروفازی از جمله انفیس و لولیمات در متلب

استفاده از منطق فازی و کنترل فازی در متلب

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم های فرابتکاری از جمله ژنتیک ، ازدحام ذرات ، رقابت استعماری ، حستجوی فاخته و …
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
خدمات ارائه شده در بالا به صورت پکیج زیر ارائه خواهد شد که عبارتند از:
– نوشتن و ارائه کدهای متلب کلیه الگوریتمهای بهینه سازی
– اموزش کاربردی تمامی الگوریتمها در کلیه مسائل مهندسی و مدیریت
– ارائه پاورپوینت های اماده برای ارائه کلیه الگوریتمها
– بهینه سازی پارامترهای شبکه های عصبی و مراکز گروه های فازی
– ترکیب فازی و الگوریتمهای بهینه سازی
– اموزش و روش نوشتن کدهای متلب و مقایسه الگوریتم های هوشمند با یکدیگر

ارائه مقادیر و جداول شامل:
worst (بدترین)
mean (میانگین)
median (میانه)
best (بهترین)
SD-Standard deviation (انحراف معیار)
Number of Function Evaluation-NFE (تعداد ارزیابی تابع)

همچنین این موسسه اماده ارائه انواع خدمات مشاوره و تحلیل اماری برای عموم مراجعین اعم از صنعتگران ، مهندسین ، دانشجویان و… می باشد. این خدمات شامل

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

تجزیه و تحلیل سری های زمانی تک متغیره و چند متغیره

تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه

تجزیه و تحلیل با روش AHP فازی

تجزیه و تحلیل با روش حداقل مربعات جزیی (SmartPLS)

تجزیه و تحلیل با استفاده از معادلات ساختاری

و صدها خدمات دیگر می باشد.

” کافیست درست انخاب کنید”

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com