تماس بگیرید
شماره آگهی: 39138
رله ترميستوري زيمنس

توضیحات آگهی

فروشگاه اريا توان نيرو

ترميستور چيست؟
نيم رساناهايي که به سبب ضريب مقاومت گرمايي زيادشان به کار مي روند ، به مقاومت هاي حساس به دما يا ترميستور thermistors که از عبارت temperature sensitive resistors گرفته شده، معروف هستند. مقاومت هاي حساس به دما در شاخه هاي مهندسي کاربردهاي مهم و زيادي دارند:

• در کنترل خودکار ، فاصله سنجي و نيز در دماسنج هاي خيلي دقيق و حساس به کار برده مي شوند.

3RN1000

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

STANDARD EVALUATION UNIT

AUTO, 1NO+1NC

SCREW CONNECTION

3RN1010

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

STANDARD EVALUATION UNIT

MANUAL, 1NO+1NC

SCREW CONNECTION

3RN1011

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

STANDARD EVALUATION UNIT

MANUAL/AUTO/REMOTE,1NO+1NC,

SCREW CONNECTION

3RN1012

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

MULTIFUNCTION EVALUATION UNIT

MANUAL/AUTO/REMOTE

SHORT-CIRC.DETECT., 2W

UC 24…240V, SCREW CONNECTION

3RN1013

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

FOR 2 SENSOR CIRCUITS

ALARM AND SWITCH-OFF

1NO+1CO

SCREW CONNECTION

3RN1022

THERMISTOR MOTOR PROTECTION

FOR 6 SENSOR CIRCUITS

MULTI-MOTOR PROTECTION

1NO+1NC

SCREW CONNECTION

اريا توان نيرو
تلفن:02136057081-02136057083
فکس :02136057069
همراه:09127926294
ايميل:[email protected]